На прашањето
Гласајте за вашата омилена песна
посетителите на ekspresradio.com.mk одговорија:

Владо Јаневски - Последна заблуда 12 посетители

Кристина Арнаудова - Љубена 2 посетители

Влатко Лозаноски - Ова лето ќе се памти 1 посетители

Eye Cue - Колку добро те знам 2 посетители

Вкупно гласаа 17 посетители.