На прашањето
Гласајте за вашата омилена песна
посетителите на ekspresradio.com.mk одговорија:

Калиопи - Дона 56 посетители

ДНК - Стојам сам 24 посетители

Влатко Лозаноски - Жена како ти 22 посетители

Дарио - Што е мое ќе си дојде 30 посетители

Вкупно гласаа 132 посетители.