Програма на Експрес радио1. Македонска староградска и новокомпонирана музика од 04.00 до 07.00 часот.

2. Секој работен ден од 07.00 до 10.00 часот – утринска програма.

Оваа програма претставува еден вид на градски информатор и слушателите се запознаваат со се она што се случувало и ќе се случува во градот. Во утринската програма се емитуваат и радио огласите и соопштенијата.

3. Во периодот од 10.00 до 15.00 часот – отворена програма. Овде се поместени голем број на информации и теми од областа на музиката, спортот, филмот, медицината, занимливости како и голем број на теми од секојдневието на нашите граѓани. Во состав на отворената програма се и Минутите за спорт на радио кој се емитуваат во 11:30.